In English

Commercialization of a wind power invention: market analysis for a new energy start-up

Nils Andersson ; Philip Bengtsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:079, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-12-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 149779

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek