In English

Identifying opportunities for improving safety among subcontractors in construction

Camilla Faleberg ; Markus Johannsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:042, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-12-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 149774

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek