In English

Analysing improvement potential for stock optimisation at an aluminium refinery

Natalia Yanac
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:106, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-12-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 149758

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek