In English

The unleashed tiger´s new hunting ground

Maria Dickmark ; Elin Stoij
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:082, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-12-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 149737

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek