In English

Nya Varvet 72643 - Utveckling och förädling

Nya Varvet 72643 - Real Estate and Value Development

Fredrik Dierks ; Simon Levén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2011-12-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 149639

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek