In English

Hydrogenation of vegetable oil over NiMo-S/gamma-alumina, Pt/beta-zeolite & Pd/C catalysts for biodiesel production

Ali Mughal
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: hydrogenation, alumina, zeolite, catalyst, biodiesel, fuel, renewable, energy.Publikationen registrerades 2011-12-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 149590

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek