In English

Evaluation of scintillation materials and silicon photomultiplier for dosimetry

Mattias Jönsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX091/2010, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-12-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 149582

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek