In English

Evaluation of scintillation materials and silicon photomultiplier for dosimetry

Mattias Jönsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX091/2010, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]