In English

Groundwater Modelling of the Vårgårda Aquifer: Focus on the Capture Area at Storehagen

FELIX VAN DER HEIDEN ; JOHANNA LITHÉN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:130, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]