In English

Choosing sustainable remediation alternatives at contaminated sites: Application and Evaluation of a Multi-Criteria Analysis method

ÅSA LANDSTRÖM ; ANN-SOFIE ÖSTLUND
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:110, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]