In English

Integration av sökmotor i målstyrningssystem

Search engine integration in performance management system

Lars Åslin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 35 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Ett allt vanligare inslag på hemsidor och i olika mjukvarusystem är att användaren erbjuds en generell fritextsökning i någon form för att snabbt kunna söka upp information. Således finns ett stort intresse att integrera sökfunktioner i redan existerande system. Denna rapport är ett resultat av ett sådant arbete som i nära samarbete med ett företag har gått ut på att integrera en sökmotor i det målstyrningssystem som de utvecklar och säljer. Rapporten innefattar en konceptuell genomgång av hur generella sökmotorer fungerar och är uppbyggda samt hur rankningen av sökresultaten i dessa går till. Vidare följer en jämförelse mellan ett antal utvalda tredjepartskomponenter för att finna och motivera en komponent för byggandet av en prototyp. Resultatet blev slutligen en väl presterande söktjänst byggd på en portning av sökmotorn Apache Lucene till C# som kompletterades med bland annat, så kallad, facetterad sökning.Publikationen registrerades 2011-12-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 149359

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek