In English

Picking Station Design Considerations for Improved Sequence Picking - A Case Study at Volvo Cars Torslanda

Emma Lundgren ; Mattias Stenberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:095, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-11-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 149150

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek