In English

Redesign of an ergonomic computer mouse

Daniel Amosy ; Jonatan Hedin Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-11-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 149100

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek