In English

Värdighet och integritet: en arkitektonisk studie av ett äldreboende

Dignity and integrity. An architectural study of a home for elderly people

Marianna Klinga
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-11-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148949

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek