In English

Relative solubility number RSN - an alternative measurement to logPow for determining the bioaccumulation potential

Jessica Edler
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: bioaccumulation, logPow, RSN, non-ionic, surfactant, dioxane, CMCPublikationen registrerades 2011-11-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148789

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek