In English

Aiming for sustainability in real estate through using LEED in construction projects

Jonas Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 36 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-11-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148769

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek