In English

Design for recycling - Service design in the world of product development

Jan Toivonen ; David Gillblom
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-11-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148767

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek