In English

Development of an Oil-Hold-Up Model for an Evaporator Tube Test Rig - Determination of the Shell Side Heat Transfer Coefficient of a Transverse Ribbed Evaporator Tube

Manfred Wernsing
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000. 88 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-11-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148763

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek