In English

Analysis of the suggestion scheme at Atlet

Emil Tisell ; Lena Sundström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-11-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148762

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek