In English

Developing a model to improve production layouts in the heavy steel industry

Peter Jerkrot
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:091, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-11-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148761

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek