In English

Livscykelkostnadsanalys av småhus – en jämförelse av Boverkets energikrav och ett lågenergihus

Life Cycle Cost analysis of small houses – a comparison of Boverket´s energy requirements and energy efficient houses

Karl Andersson ; Tommy Chiaussa
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:116, 2007.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: LCC, Energisimuleringar, Småhus, Lågenergihus, Passivhus, Specifik energianvändningPublikationen registrerades 2011-11-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148596

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek