In English

The development of methods to analyze pharmacoMRI data

Shangwenyan Gong ; Yuan Wang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX087/2011, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-11-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148587

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek