In English

Mitigating restraints of logistical profitability - A case study of customer unique products with intermittent demand at a low-margin market

Daniel Mattsson ; Hannes Bergström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-11-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148546

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek