In English

Exploratory analysis of truck reliability data

Alexander Basmanji ; Tarek Olevic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:105, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-11-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148494

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek