In English

A six sigma black belt project for warehouse acitivity improvement at Structo Hydraulics AB, Sweden

Anna Errore
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:099, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-11-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148493

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek