In English

Nykonstruktion av utdragsmekanism för diskkorgar i ASKO Appliances diskmaskiner

Henrik Mattsson ; Daniel Knutsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2011-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148393

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek