In English

Innovative load cover concepts for a Volvo load compartment

Anders Danielsson ; Stefan Tesanovic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2011-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148386

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek