In English

Influence of support stiffness in dynamic analysis of piping systems

Jesper Axelsson ; Henrik Viktorsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148376

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek