In English

Bestämning av materialegenskaper för trä, Röntgen, en oförstörande metod

X-Ray testing of wood properties, Nondestructive determination of wood density

Stefan Prochazka ; Martin Sabel
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:106, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Trä, röntgen, hållfasthet, Excel, Photoshop, statistik, oförstörande, gråskala, repeterbarhet, standardavvikelse, densitetPublikationen registrerades 2011-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148375

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek