In English

Air-gun signal post-processing and sound transmission modelling in shallow water

Benjamin Trimoreau
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:135, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: underwater acoustics, marine seismic survey, air-gun noise, horizontal sound propagation, shallow water, soound transmission modelling, wavenumber integration technique, humpback whalePublikationen registrerades 2011-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148374

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek