In English

Applying the reciprocal Transfer Path Analysis (TPA) for the airborne sound of power train components

Kai Rissler
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:6, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: transfer path analysis (TPA), monopole sound source, acoustic reciprocity, volume velocity, airborne sound, vehicle acoustic, NVHPublikationen registrerades 2011-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148373

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek