In English

Electromagnetic Models of Bistatic Radar Scattering from Rough Surfaces with Gaussian Correlation Function

Maciej J. Soja
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. 86 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-11-07. Den ändrades senast 2014-09-02

CPL ID: 148228

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek