In English

A New HMI Design for a Hybrid Vehicle - Driver Centred Analysis, Design and Evaluation

Kurt Onur ; Peter Ulf Celion
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-11-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148223

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek