In English

Design and synthesis of scytonemin derivatives with varying electronic properties

Asma Arshad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-11-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148222

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek