In English

Modelling and controlling a suborbital reusable launch vehicle

Patrik Rodstedt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX077/2011, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-11-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148215

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek