In English

An algorithm based on the Dawes/Redman criteria for automated fetal heart rate analysis

Erika Lätt Nyboe
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX018/2011, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-11-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148214

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek