In English

Vibration transmission with a bone conduction implant (BCI) on sheep skulls in vivo

Tomas Bergqvist ; Joakim Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX030/2011, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-11-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148211

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek