In English

Selection of preprocessing methods for partial least squares regression of acoustic spectrometry data using a genetic algorithm

Sebastian Johansson Mauricio
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX062/2011, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-11-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148208

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek