In English

A fusion-based multiclass AdaBoost for classifying object poses using visual and IR images

Mohamed Hashim Changrampadi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX083/2011, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-11-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148201

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek