In English

Fatigue Assessment of Concrete Foundations for Wind Power Plants

Frida Göransson ; Anna Nordenmark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:119, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Fatigue, fatigue assessment method, wind power plant, concrete foundation slab, Eurocode 2, fib Model Code 2010Publikationen registrerades 2011-11-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148138

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek