In English

Master the Renovation Load Strategic Aspects and Opportunities in Residential Property Renovations

Johan Johansson ; Fredrik Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:17, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: renovation, strategy, million-programme, residential property, profitabilityPublikationen registrerades 2011-11-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148129

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek