In English

Project Categorization Systems and Their Role for Project Portfolio Management

Nga Dao
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-132, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: project categorization, project classification, project portfolio management, program management.Publikationen registrerades 2011-11-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148128

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek