In English

En studie om anbudsprocessen En entreprenörs förändringsarbete vid implementering av BIM

Lars Persson ; Emelie Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:35, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Anbudsprocessen, BIM, Tuve bygg, Upphandling, VicoPublikationen registrerades 2011-11-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148127

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek