In English

Improving project management capability with assistance of PMO in a technology company

EKATERINA GORSHKOVA
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. CTH-NT - Chalmers University of Technology, Nuclear Engineering, ISSN 1653-4662; 2011:128, 2011. ; Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:128, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: project management office; PMO; value of project management; PMO implementation; PMO responsibilities; customer services organisationsPublikationen registrerades 2011-11-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148125

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek