In English

Effects on logistics when fluctuations in production occur A case study on forklift operations at Autoliv Vårgårda

Peter Granberg ; Daniel Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:088, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-11-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148113

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek