In English

Urban Freight Transport in the context of Urban Development

Azadeh Moazami ; Sayeh Noroozi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:90, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-11-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148073

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek