In English

Tankar om passivhus och dess problemområden

Thoughts about passive houses and its problem areas

Sebastian Liljedahl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:108, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: passivhus, lågenergihus, intervjustudie, projektering, underhåll, lufttäthet,Publikationen registrerades 2011-11-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148067

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek