In English

Plastic pipe extrusion process improvement

Florian Morice
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2011:55, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-11-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148052

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek