In English

Planering med avseende på trafikbuller i Göteborg

JOHANNA CARLEDAL
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-97, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: traffic noise, town planningPublikationen registrerades 2011-11-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148007

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek