In English

Nyttan med 3D-modell i produktionsplanering vid bostadsprojekt

MAZIAR ALIZADEH SIAHKALRUDY
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-91, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: 3D, 4D, building production, virtual construction, implementingPublikationen registrerades 2011-11-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148003

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek