In English

Betongåtervinning En fallstudie av rivningsobjekt i betong

Erik Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-51, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Concrete Recycling, quality, capacity determination, recycling processPublikationen registrerades 2011-11-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 148002

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek